План наставних активности на предмету
Дигитално управљање ЕПП  2008.


Предавања  се одржавају  4., 7., 11., 14., 18., 21., 25. и 28. марта  (16 часова у марту)

Предавања  се одржавају  1., 4.,  15., 18., и 22.  априла  (10 часова у априлу)

Предавања  се одржавају  13., 16., 27., и 30. маја (8 часова у мају)

Предавања  се одржавају  3., 6., 10. и 13. јуна  (8 часова у мају)

Сва предавања се одржавају у сали 70.

Укупно:   3 * 14 = 42 часа предавања

Преостали термини од 1 * 14 часова односе се на припреме за лабораторијски рад,
које ће у форми уводних напомена одржати асистен у сали 70, као и на сам
лабораторијски рад  у ЛАБ 40А, на радним станицама ВЕКТРА  и МЦК.

Активности које спадају у самостални рад не улазе у фонд часова од 
14 * 4 =  56 часова у току семестра.