ТИМСКИ РАД - ЗАПАЖАЊА И ПОГЛЕДИ
1.    Живот у заједници, рад у тиму . pdf

Развој личности и остваривање њеног потенцијала могући су једино кроз живот у заједници.  Човек остварује своју  мисију кроз суживот, паралелно постојање и садејство са другима.  Бригом о другима најбоље помажемо сами себи. Емпатија је давање онога у чему и сами оскудевамо, то је најчешће време и спремност да се саслуша и разуме.


2.    Хармонична заједница  .  pdf

Разумевање и усклађен рад чланова тима је предуслов за остваривање циљева. Унутрашњим сукобима се расипа енергија, тада напори појединаца дају малу резултантну. Опстанак, успех и обнављање заједнице зависи на спремности појединаца да свој лични циљ подреде заједничком циљу, да свој лични циљ остварују кроз остваривање заједничког циља.3.    Неки узроци сукоба . pdf

Без емпатије, сучељавање мишљења може водити у сукоб.  Без емпатије, чак и мали сукоби имају велики значај у очима сучељених страна


4
.     Толеранцијa  .  pdf

Сукоб уме да обузме и заслепи учеснике. Неспособност да се опрости своди сећања на хронологију и болних и понижавајућих успомена.


5.     Хронични сукоби - последицe  .  pdf

Запуштени и хронични сукоби воде до отвореног међусобног угрожавања.  Неспособност повратка мира и хармоније ствара трајне, неизбрисиве анимозитете. Код хроничних  сукоба, примирје само кратак предах. Коначан исход запуштених сукоба је неуспех и нестанак саме заједнице.


6.    Oдноси млађих и старијих  .  pdf

Одлучивање треба поверити онима који добро знају о чему одлучују и које су последице одлука. Одлучивање не треба поверити онима који не одлучују самостално већ преузимају став других.   Поверење млађих у старије и посвећеност старијих преношењу знања/искуства је темељ опстанка. Толеранција и разумевање је темељ опстанка заједнице и услов за укључивање млађих у процес одлучивања. 7.    Енергетика  .  pdf
Наша струка има неспоран идентитет, има јасно профилисану  област науке и струке.  Наша област нема проблем  научног и стручног идентитета са којим се суочавају неке гране које су  у прошлости искусиле велики али кратак пораст интересовања који је брзо уминуо.  Напомена
горе наведени текстови представљају неауторизовани запис погледа,  разговора и искустава прикупљених и срочених са циљем да заинтересованог читаоца  подстакну на
размишљање, да му помогну да препозна  темеље  ефикасног тимског рада, да сагледа неке од проблема који се јављају у  пракси и да се оспособи да  такве проблеме
решава и да спречи  евентуалне негативне последице.  Свака употреба наведених текстова у складу са горе наведеним циљевима је пожељна и дозвољена. Другачија
употреба текстова није пожељна и биће обесхрабривана предузимањем разумних мера. Сви читаоци су позвани да пошаљу своје коментаре, сугестије, примедбе и
предлоге на адресу електронске поште  ddc@etf.rs