ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET – BEOGRAD, LABORATORIJA ZA MIKROPROCESORSKO UPRAVLJANJE ELEKTROMOTORNIM POGONIMA, LAB 40A

 

Predmet:  Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima, OG4DPP

 

Laboratorijska vežba          (in english)

 

Ispitivanje dinamičkih svojstava digitalno regulisanog

brzinskog servomehanizma putem računarskih simulacija

 

Opis vežbe:

 

Vežba je namenjena studentima koji pohađuju nastavu iz predmeta Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima (TE5MUE) i u njoj je prikazana digitalna implementacija brzinskog servomehanizma: najpre sa krutom vezom između masa motora i opterećenja, a potom i sa elastičnom vezom.

Cilj vežbe je da se putem računarskih simulacija ispitaju dinamička svojstva digitalno regulisanog brzinskog servomehanizma. Kroz niz simulacionih eksperimenta analizira se uticaj parametara sistema i regulatora na karakter i tačnost regulisane brzine i robusnost sistema na dejstvo poremećaja.

 

Za vežbanje je potrebno imati PC računar, programski paket MATLAB (verzija 7.0 i više), modul SIMULINK i kolekciju datoteka sa dostupnih na ovoj stranici.

 

NAPOMENA:

Studentima se preporučuje da samostalno urade vežbu. Urađeni primer treba koristiti isključivo za potvrdu sopstvenih rezultata.

 

 

 

            Potrebne datoteke:   Servosim lab vezba.zip

            Literatura:                   Literatura.zip

 

 

Primer rezultata:        Primer rezultata.zip

 

 

Stara lab. vežba (MATLAB 6.5 i stariji):     vezba_servosim.zip

 

 

 

Poslednja izmena stranice: 23-10-2006