Лабораторија за дигитално управљање погонима и претварачима
контакт:   ddc@etf.rs

Правци истраживачког рада                   Пројекти            Timski_RAD                 Публикације                 Grid-Side-Converters (доступан PDF)                    Рад сарадника ЛАБ                       

           Електра                                     Дигитално управљање електричним погонима, књига на српском, (доступан PDF)                        Aptitude Test                                                                      

Vrlo stari sajt 2013                    Stari  sajt  2018
book


Video clip iz laboratorije za DPP - Uvod u LAB vezbe  - "TEMPUS" setup


Pisanje rada