DPP2

        Master studije  MS1DPP2

        Digital Control of Electrical Drives

        Plan    predmeta

        Organizacija predmeta         

        Digitalno upravljanje kretanjem

 book

LITERATURA
Datoteke za studente
DSP,  Laboratorija                                           
Plan    predmeta Tekst domaceg zadatka
Naučni radovi, Ph.D., M.S,  diplomski, semestarski, projekti
Organizacija predmeta   Pomocne datoteke za domaci zadatak (matlab, simulink)
C-source kod za VEKTRU sa regulatorom brzine
Teza "Adaptivno MP upravljanje asinhronim M"
Uvod u Simulink. Kreiranje i unosenje modela
Referentni clanci u oblasti MPU EMP
MDTEAM  prva nagrada na IEEE takmičenju >> ETF IRADK 3-fazni invertor za istrazivacki rad
Zaposlenje / Karijera  u oblasti  MPU EMP SERVOSIM  lab. vezba, uputstvo, Mlab datoteke
Film, 380M
ELEKTRA   Električni automobil načinjen na ETF
           Potrebna Vam je lozinka za pristup datotekama?