DPP1    
OG4DPP, OS4DPP, OE4DPP, MS1DPP 

Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima

Izborni predmet   DPP:  Organizacija predmeta  

Teorijska pitanja    i    zadaci za racunske vezbe    

Laboratorija              Tempus              IRADK

Datoteke namenjene polaznicima kursa   

book
LITERATURA
Racunarska simulacija DSP-upravljanih EMP
DSP,  Laboratorija                                             Film, 380M
Beleske sa predavanja nacinjene 1997
Uvod u Simulink. Kreiranje i unosenje modela
VEKTRA - Lab. stanica za vektorsko upravljanje
Sadrzaj knjige "Digitalno upravljanje..."
Simulink model AM napajanog iz izvora  f = const.
C-source kod za VEKTRU sa regulatorom brzine
Teza "Adaptivno MP upravljanje asinhronim M"
Model IFOC,  uticaj varijacija Rr na performanse
DSP simulator
Referentni clanci u oblasti MPU EMP
Model DFOC,  Model  SFOC        Problemi zasicenja mag. kola
IRADK 3-fazni invertor za istrazivacki rad
Program predmeta  OG4DPP
SERVOSIM  lab. vezba, uputstvo, Mlab datoteke
ms1_vr          ms2_sto        ms3_ivan         335.zip          335.pdf
Program praktikuma
Uputstvo: semestralni  rad iz OG4DPP (simulacije)
MCK28335 training setup with IM and 28335, 300 MFLOPS DSP
Zaposlenje / Karijera  u oblasti  MPU EMP
MRAS ocena brzine sensorless AM, PDF, Mlab.

Pitanja za usmeni deo ispita
Proračun polja  SM sa PM  primenom FEM paketa MDTEAM  prva nagrada na IEEE takmičenju >> ETF
new     SLAJDOVI  SA PREDAVANJA  2010     new DSP tools,  simulator, primeri ASM & C          NEW
ESP  električni filtri u termoelektrani Nikola Tesla
stari sajt DDC iz prethodne godine
MCK240  SW/HW   postavka  za  upoznaanje sa DSP/DSC

ELEKTRA   Električni automobil načinjen na ETF Opis jednostavnog TI-DSP, struktura, instrukcije, koriscenje
Naučni radovi, Ph.D., M.S,  diplomski, semestarski, projekti

      Potrebna Vam je lozinka za pristup datotekama?